صفحه اصلی > صفحهات > درباره انجمن  > هیات مدیره  


دکتر محمد علی نیلفروش زاده دکتر محمد گلشنی دکتر فرهاد هنجنی دکتر محمد ایمانی دکتر مرتضی حیدری
رئیس انجمن متخصصین پوست دبیر انجمن متخصصین پوست نائب ریئس انجمن متخصصین پوست خزانه دار انجمن متخصصین پوست بازرس انجمن متخصصین پوست

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر: