صفحه اصلی >  کاندیدهای انجمن  > دکتر جبرئیلی 
نام و نام خانوادگی: دکتر رقیه جبرئیلی

متولد 03/03/1342

فارغ التحصیل پزشک عمومی در سال 1369

اخذ بورد تخصصی پوست و مو در سال 1374 دانشگله علوم پزشکی مشهد


سوابق اجرایی:

-       عضو شوراهای مختلف دانشگاه

-       مدیر گروه پوست دانشگاه لرستان از سال 74-84

-       عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سال 84

-       عضو شورای پژوهشی و آموزش دانشگاه آزاد لرستان

 

برنامه پیشنهادی