صفحه اصلی >  کاندیدهای انجمن  > دکتر هنجنی  

1- نام و نام خانوادگی: دکتر فرهاد هنجنی

2- تاریخ تولد: 24/5/1342

3- سال اخذ مدرک پزشکی عمومی: 1370 (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

4- سال اخذ بورد تخصصی پوست: 1374 (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

5- سوابق اجرائی:

·         رئیس هیأت مدیره  انجمن متخصصین پوست ایران

·          مدیر گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی شیراز

·         رئیس مرکز تحقیقات مولکولی پوست (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

·         عضو هیأت بورد رشته پوست

·         عضو کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

·         سردبیر مجله Middle East Journal of Cancer (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

·         سردبیر مجله Iranian Journal of Dermatology (انجمن متخصصین پوست ایران)

·         رئیس انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی منطقه مدیترانه شرقی

(Eastern Mediterranean Association of Medical Editors)

·         همکاری با سازمان جهانی بهداشت (WHO) در زمینه نظارت بر طرحهای پژوهشی و کارآزمایی های بالینی خصوصا" در حیطه بیماریهای عفونی

 

 برنامه پیشنهادی