صفحه اصلی >  کاندیدهای انجمن  > دکتر حیدری  

نام و نام خانوادگی: مرتضی حیدری

متولد سال 1349

فارغ التحصیل پزشک عمومی از دانشگاه ایران 1375

اخذ بورد تخصصی در شهریور ماه سال 1380 از دانشگاه تهران (بیمارستان رازی)


سوابق اجرایی:

-         رئیس هیئت مدیره شرکت دایا آرین دارو (فراورده های دارویی پلاسما)

بازرس دوره اخیر انجمن متخصصین پوست


برنامه پیشنهادی